Gjør Norge til en grønn kjempe!

Ny, uavhengig rapport viser vei til det grønne skiftet – nå må politikerne på banen!

I rapporten «The Green Giant: A New Industrial Strategy for Norway» kommer toppøkonomen Mariana Mazzucato med en rekke anbefalinger til hvordan Norge med noen enkle grep kan bli en motor i det grønne skiftet.

Blant anbefalingene i rapporten er:

  • opprett en grønn investeringsbank med midler fra Oljefondet
  • ta Equinor av børs for å bruke selskapet som verktøy for det grønne skiftet
  • opprett et statlig fornybarselskap

Hvis vi skal klare å redde jorden fra en katastrofal oppvarming må vi – den norske stat – gjøre alt vi kan med de midlene vi har tilgjengelig. Og som denne rapporten viser er det mye vi kan gjøre! Vi trenger handling på en rekke fronter, og det er viktig at vi kommer raskt i gang.

Bli med og oppfordre politikerne fra hvert parti i næringskomiteen til å fremme forslag i Stortinget basert på anbefalingene i rapporten!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn, inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Geir Pollestad (Sp), leder for komiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: geir.pollestad@stortinget.no

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Torgeir-Knag.Fylkesnes@stortinget.no

Terje Aasland (A)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: terje.aasland@stortinget.no

Sivert Bjørnstad (FrP)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Sivert-Haugen.Bjornstad@stortinget.no

Margunn Ebbesen (H)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: margunn.ebbesen@stortinget.no

Steinar Reiten (KrF)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Steinar.Reiten@stortinget.no

André N. Skjelstad (V)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Andre-N.Skjelstad@stortinget.no

God aksjon!

Folkelobbyen

– Lobbykraft til folket

PS. Slik ser e-posten ut:

Kjære POLITIKER,

I rapporten «The Green Giant: A New Industrial Strategy for Norway» kommer toppøkonomen Mariana Mazzucato med en rekke anbefalinger til hvordan Norge med noen enkle grep kan bli en motor i det grønne skiftet.

De kommende årene er avgjørende i kampen for å stanse klimaendringene, og samtidig er Norge helt avhengig av å vri all kompetansen og kapitalen som nå er investert i olje og gass over på fornybar energi og grønn industri.

Jeg vil derfor på det sterkeste oppfordre deg og resten av næringskomiteen til å fremme forslag i Stortinget basert på anbefalingene i rapporten.

Vennlig hilsen,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts