Stopp grønnvaskingen, Equinor!

Stopp grønnvaskingen, Equinor!

Hvis omstillingen til et «bredt energiselskap» skal være troverdig, må Equinor legge om kursen. De kan begynne med å være ærlige om hva de gjør – og ikke gjør – for å stoppe klimakrisen. Bli med oss i kravet om at Equinor signerer Grønnvaskingsplakaten nå!

Den 11. mai har Equinor generalforsamling. Det er en god anledning for oss som norske borgere og dermed medeiere i Equinor til å kreve at selskapet slutter med grønnvasking av sin virksomhet, og for alvor begynner å legge om kursen.

For å gi noen eksempler fra The Greenwashing Files:

Pkt. 1 og 2 i plakaten: «Vær ærlig og etterrettelig» & «Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen.»

Da Statoil skiftet navn til Equinor skapte selskapet et inntrykk av at de skulle gå fra olje og gass til å bli et «bredt energiselskap». Den rene og vakre vestlandsnaturen i reklamene ga inntrykk av et selskap som hadde grønne kjerneverdier og som oppriktig ønsket å bidra til et tryggere klima. Når vi i dag ser Equinors egne prognoser virker dette mer som et PR-stunt, enn som en omlegging som monner:

Pkt. 3: Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.

Equinors uttalte ambisjoner overfor aksjonærene står ikke i forhold til selskapets uttalte forpliktelser til Parisavtalen. Om fem år sikter Equinor mot bare 4% andel fornybart. Samtidig skryter de av store utvidelser av sin internasjonale olje- og gassvirksomhet på 300%. I tillegg rapporterer de (som om det var en god nyhet) at produksjonsnivået på norsk sokkel kan nå nye historiske høyder i 2025. De totale utslippene for virksomheten synes også å være økende.

Pkt. 4: Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker. 

Equinor mener de skal kompensere for disse ambisjonene ved å kjøpe kvoter og etterhvert fange karbon. Denne strategien blir kritisert for å basere seg på svært optimistiske prognoser for fremtidig kapasitet i karbonfangst. Dette vitner om en risikovilje på naturens vegne som ikke er i tråd med grønne verdier, og som tåkelegger det skadelige klimaavtrykket selskapets produksjonsaktivitet og varer bidrar til.

Equinor bør som et minstemål signere Grønnvaskingsplakaten, så folk får et riktig bilde av hva oljeselskapet vårt driver med. I tillegg har aksjonærene i Equinor mulighet til å stemme gjennom flere vedtak som kan ta selskapet i en reelt grønn retning under generalforsamlingen 11. mai. Bli derfor også med og oppfordre hovedaksjonæren – Olje- og energidepartementet, med 67% av aksjene – til å ta det rette valget!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn, inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende av gårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Tina Bru (H), Olje- og energiminister
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: postmottak@oed.dep.no

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ved
Sissel Rinde, påtroppende informasjonsdirektør i Equinor
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: sisr@equinor.com

God aksjon!

Folkelobbyen

– Lobbykraft til folket

PS.
Slik ser e-posten til Tina Bru ut:

Kjære Tina Bru,

Jeg forventer at Olje- og energidepartementet som hovedaksjonær i Equinor leder an i en grønn omstilling og legger konkrete planer for å gjøre Equinor til et «bredt energiselskap».

Som hovedaksjonær bør dere derfor kreve at Equinor signerer Grønnvaskingsplakaten og stopper den pågående grønnvaskingen.

Viktige steg for å stoppe denne grønnvaskingen ligger klar for avstemming på generalforsamlingen 10. mai. Jeg oppfordrer derfor Olje- og energidepartementet som hovedaksjonær til å støtte disse konstruktive forslagene:

  1. Forslag fra aksjonær om å sette kort-, mellomlang- og langsiktige mål for klimagassutslippene fra selskapets virksomhet og bruk av energiprodukter (scope 1,2 og 3)

  2. Forslag fra aksjonær om å rapportere nøkkelinformasjon på klimarisiko og naturrisiko.

  3. Forslag fra aksjonær om å stanse all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser.

  4. Forslag fra aksjonær om at det legges frem en strategi for en reell omlegging av virksomheten til en bærekraftig energiproduksjon.

Vennlig hilsen,

Og slik ser e-posten til Anders Opedal og Sissel Rinde ut:

Kjære Anders Opedal og Sissel Rinde,

Det er bra at Equinor har inkludert antihvitvasking i sine etiske retningslinjer, men hva med grønnvasking?

Client Earth viser i sine Greenwashing Files hvordan dere i Equinor snakker pent om energiomstilling og bærekraft samtidig som dere investerer massivt i olje og gass, og forsvinnende lite i fornybar energi.

Hvis Equinor virkelig vil bli et «bredt energiselskap» som tar sitt klimaansvar på alvor, bør dere slutte med med grønnvasking av virksomheten, og heller gjøre alvor av å legge om kursen.

Dere kan begynne med å signere Grønnvaskingsplakaten.

For å nevne det viktigste:

Pkt. 4: Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker.

I Equinor vil dere kompensere for deres fossil-ambisjoner ved å kjøpe kvoter og etterhvert fange karbon. Denne strategien baserer seg på alt for optimistiske prognoser for fremtidig kapasitet i karbonfangst. Dette vitner om en risikovilje på naturens vegne som ikke er i tråd med grønne verdier, og som tåkelegger det skadelige klimaavtrykket selskapets produksjonsaktivitet og varer bidrar til.

Som norsk borger og dermed medeier av Equinor krever jeg at selskapet signerer Grønnvaskingsplakaten og stopper den pågående grønnvaskingen nå.

Vennlig hilsen,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts