Forbruket må ned – systemendring nå!

Forbruket må ned – systemendring nå!

Den ubehagelige sannheten bak klima- og naturkrisen er at vi ikke kan betale oss ut av den.

Ja, vi trenger massive investeringer i fornybar energi og ulike teknologier for å reversere CO2-utslipp, og enda større investeringer for å gi hele verdens befolkning tilgang til ren energi, rent drikkevann, og nok mat (og pengene finnes).

Men uansett hvor mye penger vi putter inn i det grønne skiftet, kommer vi oss ikke unna det enkle faktum at vi bor på en klode med begrenset plass og begrensede ressurser.

Jo mer ressurser vi bruker, jo mindre har vi igjen.

For hver vindturbin som settes opp, for hver nye elbil som ruller ut på veiene og for hver nye hytte vi bygger, blir litt mer av jordens overflate tatt over av asfalt, betong, åpne gruver og soyaåkre.

Vi her i Norge har et særlig ansvar: Vi er et av verdens rikeste folk, og likevel er vi et U-land når det kommer til bærekraft: av de 165 landene som er med i Sustainable Development Index kommer Norge på 157. plass. I år kommer vi til å bruke opp vår andel av verdens årlige ressurser den 18. april. Hvis alle skulle levd som oss, hadde vi trengt 3,4 jordkloder.

Det er ikke bærekraftig.

I møte med dette får vi ofte høre at vi må forandre oss: vi må kjøre mindre bil, spise mindre kjøtt, reise mindre med fly. Samtidig legger nye regjeringer stadig opp til at vi skal jobbe mer for å tjene mer penger for å ha råd til å kjøpe nye ting – alt for å opprettholde vekst i BNP.

Vi trenger systemendring:

  • Vi trenger bedre og billigere kollektivtilbud i hele landet, slik at valget står mellom buss eller bane fremfor diesel eller elbil.
  • Vi trenger momsfritak på reparasjoner, slik at det lønner seg å reparere fremfor å kaste og kjøpe nytt.
  • Vi trenger nye regler for varehandelen og sterkere forbrukerrettigheter slik at det lønner seg å selge brukt og koster å selge ting av dårlig kvalitet.
  • Vi trenger økt CO2-avgift slik at prisen på etiketten reflekterer den faktiske kostnaden ved å kjøpe nytt.

Og ikke minst: Vi trenger et annet mål for økonomien. BNP gjør naturen og menneskene til midler for økonomisk vekst. Vi trenger et nytt mål å styre etter som snur dette forholdet tilbake der det skal være, med økonomien som et middel for mennesker og natur. Det finnes en rekke gode alternativer til BNP, som smultringmodellen. Arbeidet med å velge en eller flere av disse må starte nå.

Vi aksjonerer for å få medlemmer av finanskomiteen til å iverksette tiltak - og det raskt.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn, inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Eigil Knutsen (Ap), leder
Ferdig utfylt e-post her
Eller skriv din egen og send til: Eigil.Knutsen@stortinget.no

Kari Elisabeth Kaski (SV), andre nestleder
Ferdig utfylt e-post her
Eller skriv din egen og send til: Kari-Elisabeth.Kaski@stortinget.no

Heidi Nordby Lunde (H), medlem
Ferdig utfylt e-post her
Eller skriv din egen og send til: Heidi.Lunde@stortinget.no

Kjerstin Wøyen Funderud (Sp), medlem
Ferdig utfylt e-post her
Eller skriv din egen og send til: Kjerstin.Woyen.Funderud@stortinget.no

Sveinung Rotevatn (V), medlem
Ferdig utfylt e-post her
Eller skriv din egen og send til: Sveinung.Rotevatn@stortinget.no

Hans Andreas Limi (Frp), medlem
Ferdig utfylt e-post her
Eller skriv din egen og send til: Hans-Andreas.Limi@stortinget.no

God aksjon!

Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Kari Elisabeth Kaski ut:

Kjære Kari Elisabeth Kaski,

Nordmenns levevis er ikke bærekraftig. Vi kjøper og forbruker mer enn noen gang. Hvis alle skulle levd som oss ville vi trengt 3,4 jordkloder.

Norge er et U-land når det kommer til bærekraft: av de 165 landene som er med i Sustainable Development Index kommer vi på 157. plass.

Vi trenger fremsynte og handlekraftige politikere, ikke om ett år, ikke ved neste regjeringsskifte, vi trenger det NÅ.

Vi ber deg om å ta initiativ til følgende tiltak for bærekraft:

  • bedre og billigere kollektivtilbud i hele landet, slik at valget står mellom buss eller bane fremfor diesel eller elbil
  • momsfritak på reparasjoner, slik at det lønner seg å reparere fremfor å kaste og kjøpe nytt
  • nye regler for varehandelen og sterkere forbrukerrettigheter, slik at det lønner seg å selge brukt og koster å selge ting av dårlig kvalitet
  • økt CO2-avgift slik at prisen på etiketten reflekterer den faktiske kostnaden ved å kjøpe nytt.

Og ikke minst: Vi ber deg om å jobbe for et annet mål for økonomien. BNP gjør naturen og menneskene til midler for økonomisk vekst. Vi trenger et nytt mål å styre etter som snur dette forholdet tilbake der det skal være, med økonomien som et middel for mennesker og natur. Det finnes en rekke gode alternativer til BNP, som smultringmodellen. Arbeidet med å velge en eller flere av disse må starte nå.

Vennlig hilsen,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts