Be om økt støtte til solceller og energisparing

Be om økt støtte til solceller og energisparing

Miljøpartiene SV, MDG og Venstre har alle nylig lansert lignende forslag om det SV kaller en “energipolitikk for fremtiden”. Partiene går blant annet inn for å gi økt støtte og gunstige låneordninger for private og bedrifter som vil installere solceller og gjennomføre energisparingstiltak.

Disse forslagene skal snart behandles i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Bli med og påvirke medlemmene av Energi- og miljøkomiteen til å støtte forslag om økt støtte til solceller og energisparing!

Alle som har vurdert solceller på taket eller etterisolering av huset vet at det er snakk om mye penger. Med høye strømpriser vil investeringen betale seg over relativt kort tid, men høy lånegrad og økende renter hever terskelen for å ta opp lån.

Rettede støtteordninger og gunstige, grønne lån senker terskelen for alle som ønsker å gjøre sitt for å nå klimamålene, og bidrar slik også til en mer rettferdig omstilling, som MDG påpeker i sitt forslag.

Det haster å gjøre verden uavhengig av kull, olje og gass. Energisparing for å redusere behovet for kraft, og solceller på private tak for å gi distribuert produksjon av fornybar energi er arealeffektive tiltak for å skynde på omstillingen. Som Venstre skriver i sitt forslag: "tiden [er] inne for en kraftig satsing på energisparing og småskala energiproduksjon blant både privatkunder og bedrifter".

Bli med og påvirke medlemmene av Energi- og miljøkomiteen til å støtte forslag om økt støtte til solceller og energisparing!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn, inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Marianne Sivertsen Næss (A)
Ferdig utfylt e-post her
Eller skriv sin egen og send til marianne.sivertsen.ness@stortinget.no

Ove Trellevik (H)
Ferdig utfylt e-post her
Eller skriv sin egen og send til Ove.Trellevik@stortinget.no

Terje Halleland (FrP)
Ferdig utfylt e-post her
Eller skriv sin egen og send til terje.halleland@stortinget.no

Siv Mossleth (Sp)
Ferdig utfylt e-post her
Eller skriv sin egen og send til siv.mossleth@stortinget.no

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)
Ferdig utfylt e-post her
Eller skriv sin egen og send til kjell.ropstad@stortinget.no

God aksjon!
Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket


PS. Slik ser e-posten ut:

Kjære {NAVN},

SV, MDG og V har i løpet av våren levert fire representantforslag 130 S, 148 S, 171 S og 184 S som blant annet tar til orde for å øke støtten til private og bedrifter som vil installere solceller og gjennomføre energisparingstiltak.

Energisparing for å redusere behovet for kraft og solceller på private tak for å gi distribuert produksjon av fornybar energi er arealeffektive tiltak for å skynde på omstillingen til fornybarsamfunnet.

Rettede støtteordninger og gunstige, grønne lån senker terskelen for alle som ønsker å gjøre sitt for å nå klimamålene, og bidrar slik også til en mer rettferdig omstilling.

Jeg vil derfor oppfordre deg til å støtte disse representantforslagene fra SV, MDG og V, og gå inn for en kraftig satsing på energisparing og småskala energiproduksjon.

Vennlig hilsen,You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts