Stopp Equinors Wisting-planer

Equinor vil utvinne olje og gass på Wisting-feltet i Barentshavet, det nordligste oljefeltet i verden. Å godkjenne dette feltet vil være i strid med grunnloven og 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Bli med og send din stemme mot godkjenning av planene!

Ifølge Nordisk Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) er man forpliktet til å utrede konsekvensene av å brenne av den oljen og gassen man har tenkt å hente opp. Det har ikke Equinor gjort. Sannsynligheten er stor for at en slik utredning vil vise at drift på dette feltet ikke er forenelig med 1,5-gradersmålet.

Tillatelsen kan fortsatt stanses i Stortinget, og Greenpeace har satt i gang en underskriftskampanje for å kreve stans i planene om utbygging på Wisting-feltet.

Send et tydelig signal til våre folkevalgte ved å delta på Greenpeace sin aksjon her: https://www.greenpeace.org/norway/vaer-med/stopp-wisting/

Utbyggingen forsvares på en opportunistisk måte fra politisk hold ved å vise til den kortsiktige økningen i behovet for norsk gass til EU. Prosjektet er derimot blitt kraftig kritisert av blant annet Naturvernforbundet for manglende vurdering av klimakonsekvensene, og av Greenpeace for manglende utredning av den finansielle klimarisikoen.

Equinor https://klassekampen.no/utgave/2021-05-28/avviser-norsk-oljestopp. Denne spekulasjonen bør ikke støttes av grunnlovsstridige utvinnings-godkjenninger fra Stortinget.

Denne gangen vil vi derfor oppfordre alle folkelobbyister til å gi sin stemme til Greenpeace sitt opprop.

Hvordan du aksjonerer

Send et tydelig signal til våre folkevalgte ved å delta på Greenpeace sin aksjon, her: https://www.greenpeace.org/norway/vaer-med/stopp-wisting/

Du må selvsagt gjerne også skrive en egenkomponert appell til medlemmer av Energi- og miljøkomiteen. Du finner deres navn og e-postadresser her:

https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Energi--og-miljokomiteen/

God aksjon!
Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts