Stans prøveboring ved korallrev rett sør for Lofoten!

16 juli åpnet Miljødirektoratet for prøveboring i nærheten av Trænarevet, et svært verdifullt naturområde. Det er korallskog 900 meter unna punktet for prøveboringen, og noen av Norges viktigste sjøfuglbestander og gytefelt ligger kun få mil lengre nord, på Røst og i Lofoten. Selskapet DEA Norge har varslet start for prøveboring i oktober, men Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kan fortsatt stoppe dette. Det haster!

I sin klage hevder Bellona og Natur og Ungdom at vedtaket er i strid med forvaltningsplanen for Norskehavet. De peker også på at sikkerhetstiltakene inkluderer bruk av såkalte dispergeringsmidler. I Deepwater Horizon-ulykken ga slike kjemikalier store skader på liv i havet. Miljødirektoratet har sendt klagen videre til Klima- og miljødepartementet, som foreløpig ikke har tatt stilling til den.

Det haster å få utsatt prøveboringen slik at klagene kan behandles med den grundighet de fortjener. Den planlagte prøveboringen gambler med vår grunnlovsfestede rett til en natur hvor produksjonsevne og mangfold bevares (§112).

Bli med å gjøre en forskjell i denne saken ved å si din mening til politikerne på listen under.

Hvordan du aksjonerer:
Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde. Husk å signere.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: postmottak@kld.dep.no

Statssekretær i Klima og miljødepartementet Sveinung Rotevatn

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: sveinung.rotevatn@kld.dep.no

Statssekretær i Klima og miljødepartementet Atle Hamar

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: atle.hamar@kld.dep.no

Vi er allerede fem hundre medlemmer i Folkelobbyen. Det vil gjøre inntrykk på politikerne å få flere hundre e-poster om dette. Men tenk hvilken betydning Folkelobbyens aksjoner kan få hvis vi blir tusenvis av medlemmer! Spre derfor ordet om Folkelobbyen og denne kampanjen. Del gjerne på Facebook og lignende etter du har sendt mailene.

Hilsen Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser e-posten til Elvestuen ut:

Kjære Ola Elvestuen,

Vi står midt i en miljø- og klimakrise. Likevel ga Miljødirektoratet i sommer grønt lys for prøveboring i nærheten av Trænarevet og Lofoten, noen av de mest sårbare og verdifulle naturområdene vi har i Norge. Boretillatelse for letebrønnen 6611/1-1 Toutatis i Nordland V åpnet for prøveboring allerede 1. september. Heldigvis har ikke selskapet DEA Norge AS startet boringen ennå. Det er fortsatt mulig å snu!

Flere miljøorganisasjoner og fagmyndigheter har ved gjentatte anledninger frarådet oljevirksomhet i dette området. De store naturverdiene som står på spill tilsier at klagene som nå ligger på ditt bord hjemme i Norge må tas alvorlig.

Som Klima- og miljøminister kan du avgjøre dette. Jeg vil at du skal vite at vi er mange som støtter deg i denne saken og som håper du har mot til å stå imot oljeindustrien på naturens vegne.

Jeg ber deg innstendig om å la klagene få oppsettende virkning, slik at de kan behandles grundig.

Mvh,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts