Støtt modige motstemmer i Høyre!

Dagens regjering styrer Norge mot klimakatastrofe. Med den kursen Erna Solbergs regjering har satt, kommer vi verken til å nå våre egne klimamål for 2020, eller Parisavtalens mål for 2030.

Heldigvis finnes det noen modige motstemmer i Høyre, politikere som har skjønt at vi ikke bare kan fortsette som før.

Det er ikke lett å tale mot eget parti. De fortjener ros og støtte, både for å tale klimaets sak, og som motvekt til den motbøren de kommer til å møte for å ha gjort det offentlig.

Send dem derfor en e-post der du uttrykker din støtte!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde. Husk å signere.

Eller skriv din egen e-post og send til de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Lene Westgaard-Halle (H), stortingsrepresentant for Vestfold, sitter i programrådet som utarbeider Høyres program:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: lene.westgaard-halle@stortinget.no

Henrik Asheim (H), nestleder i programkomiteen og finanspolitisk talsperson:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: henrik.asheim@stortinget.no

Daniel Skjevik-Aasberg, fungerende Unge Høyre-leder:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: daniel.skjevik-aasberg@stortinget.no

Til slutt, dersom du også vil gi en vennlig oppmuntring om å revurdere sitt standpunkt, kan du sende en e-post til Tina Bru (H), som per nå ikke ønsker gjøre noe med subsidieringen av norsk oljeindustri:

Tina Bru (H), stortingsrepresentant for Rogaland og nestleder i Energi- og miljøkomiteen:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: tina.bru@stortinget.no

God aksjon.

Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Lene Westergaard-Halle ut:

Kjære Lene Westergaard-Halle,

Takk for at du, i Klassekampen 7. oktober, tar til orde for å verne Barentshavet nord mot oljeboring, og at du åpner for å diskutere oljenæringens skattefordeler.

Jeg skjønner at det ikke er lett å gå imot eget parti og Regjering, men du skal vite at vi er mange som støtter deg.

Mvh,

Og slik er e-posten til Tina Bru:

Kjære Tina Bru,

Dagens regjering styrer Norge mot klimakatastrofe.

Med den kursen Erna Solbergs regjering har satt, kommer vi verken til å nå våre egne klimamål for 2020, eller Parisavtalens mål for 2030.

Vi kan ikke bare fortsette som før, og en av de tingene vi må kunne diskutere er oljenæringens skattefordeler.

I Klassekampen 7. oktober tar flere av dine partifeller til orde for å gjøre nettopp det.

Jeg ber deg innstendig om å revurdere ditt standpunkt: det er ikke nok bare å jobbe med etterspørselen når tilbudssiden er så tungt subsidiert!

Mvh,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen