Amazonas brenner - Oppfølgingsaksjon

Merk: Denne aksjonen er nå noen uker gammel. E-post-utkastene refererer blant annet til "tirsdag", som ikke lengre gir mening. De bør derfor oppdateres før de eventuelt sendes.

Kjære Folkelobbyister,

vi aksjonerte for første gang fredag sist uke. Kravet vårt var at Norge måtte avstå fra å signere Mercosur-avtalen med Brasil, og sammen sendte vi ut nesten 700 e-poster, blant annet til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Mange har fått svar fra politikerne, hvilket viser at e-postene våre blir lest og gjør inntrykk. Takk til alle som bidro!

Sent fredag kveld signerte Norge likevel handelsavtalen med Mercosur. Men det har vært høylytte protester, og ikke bare fra naturvernere. I Klassekampen tirsdag uttalte politikere fra Venstre, Krf, Ap og Sp at de vurderer å stemme mot avtalen når den skal behandles i Stortinget. MDG, SV og Rødt har allerede bestemt seg for å stemme mot, og det kan dermed bli stortingsflertall mot avtalen.

Vi må påvirke de som er på vippen til å lande på riktig side, og følger derfor opp aksjonen fra forrige uke med en ny aksjon, denne gang rettet mot de fire politikerne som uttaler seg til Klassekampen.

I tråd med Folkelobbyens tanke om positiv oppbakking av politikere som tar riktige valg for miljø og klima, vil vi vise disse fire at vi støtter dem i arbeidet med å overbevise sine partier om å ta de nødvendige avgjørelsene som klimakampen krever av dem.

Siden fredag har vi også blitt dobbelt så mange: vi er nå 430 folkelobbyister. Tenk hvilken kraft Folkelobbyen kan få dersom vi blir tusenvis! Send info om Folkelobbyen til alle du kjenner som ønsker å gjøre mer for miljø og klima.

God aksjon.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

De fire politikerne er:

Ketil Kjenseth (V), leder av Energi- og miljøkomiteen,

Ferdig utfylt e-post her

Eller skriv din egen e-post og send til: Ketil.Kjenseth@stortinget.no

Tore Storehaug (Krf), medlem i Energi- og miljøkomiteen

Ferdig utfylt e-post her

Eller skriv din egen e-post og send til: Tore.Storehaug@stortinget.no

Åsmund Aukrust (Ap), medlem i Energi- og miljøkomiteen

Ferdig utfylt e-post her

Eller skriv din egen e-post og send til: Asmund.Aukrust@stortinget.no

Marit Arnstad (Sp), stortingsrepresentant

Ferdig utfylt e-post her

Eller skriv din egen e-post og send til: Marit.Arnstad@stortinget.no

Folkelobbyen.no

—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Ketil Kjenseth ut:

Kjære Ketil Kjenseth,

jeg skriver for å takke deg for at du, i Klassekampen tirsdag, sier at Venstre vurderer å stemme mot ratifisering av Mercosur-avtalen.

Handelsavtalen er en viktig mulighet til å legge internasjonalt press på Bolsonaro-regjeringen. Vi kan ikke inngå en slik avtale så lenge den brasilianske regjeringen ser gjennom fingrene med at Amazonas avskoges og brennes. Norge må støtte Frankrike, Irland og andre EU-land som har vært tydelige overfor Brasil. Ingen Mercosur-avtale uten forsikringer for Amazonas!

Jeg håper du får med deg Venstre på å stemme mot ratifisering. Vi er mange som bryr oss om denne saken og som vil støtte dere som tar det riktige valget for klodens klima og miljø.

Mvh,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts