Amazonas brenner - Norge må reagere!

Merk: Denne aksjonen er nå flere uker gammel, og ikke lenrge aktuell. Se heller oppfølgingsaksjonen.

Oppdatering
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bekrefter at Norge nå har inngått handelsavtale med Brasil.

Det er uklart hvor mye det står om bevaring av regnskog i avtalen, men Røe Isaksen uttaler:

– Bærekraftig skogforvaltning er et viktig tema i avtalen. Den inneholder folkerettslige forpliktelser om å bekjempe ulovlig hogst og ivareta urfolks rettigheter. Den inneholder også forpliktelser om å gjennomføre klimamålene i Parisavtalen, sier Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

SVs Audun Lysbakken varsler likevel omkamp når Stortinget møtes:

– Stortinget må stoppe denne avtalen. SV vil legge fram forslag om å si nei til avtalen med en gang Stortinget trer sammen. Det er umulig å støtte en avtale som ikke inneholder helt klare forpliktelser til å redde regnskogen, sier han til NTB.

Så hold oppe presset for bevaring av regnskogen!

Amazonas brenner.

Norge har nå en gylden mulighet til å påvirke den brasilianske regjeringen, som hittil har latt avskogingen øke med hele 278 prosent sammenlignet med i fjor. Vi i Folkelobbyen må derfor påvirke den norske regjeringen!

Neste uke skal Norge delta i forhandlinger med Brasil om handelsavtalen Mercosur. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier i gårsdagens Klassekampen at at «handelsavtaler først og fremst er handelsavtaler» og at Norge «ikke vil blande inn det konkrete spørsmålet om Amazonas-avtalen i forhandlingene». Dette står i grell kontrast til Frankrikes president Macron, som ved å true Brasil med å nekte å signere Mercosur allerede har lykkes med å få Bolsonaro til å forbli i Parisavtalen. Vi vet at avtalen er viktig for Brasil. Og vi vet at dette er en gylden mulighet til å tvinge frem skogbevaring som Bolsonaro ellers ikke vil gjennomføre.

Uten Amazonas er klimakampen tapt. Bolsonaro kommer ikke til å gjøre noe uten internasjonalt press.

Bli med å gjøre en forskjell i denne saken, ved å si din mening til politikerne på listen under.

Vi er allerede et par hundre medlemmer i Folkelobbyen. Det vil gjøre inntrykk på politikerne å få 200 e-poster om dette. Men tenk hvilken betydning Folkelobbyens aksjoner kan få hvis vi blir tusenvis av medlemmer! Spre derfor ordet om Folkelobbyen og denne kampanjen. Del på Facebook og lignende etter du har sendt mailene.

Takk for at du engasjerer deg!

Hilsen Folkelobbyen

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

De to viktigste er:

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: postmottak@nfd.dep.no

Konstituert statssekretær for næringsministeren Hannah Sumeja Atic

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: hsat@nfd.dep.no

Dernest er følgende politikere i posisjon til å påvirke:

Geir Pollestad, leder av Næringskomiteen på Stortinget

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: geir.pollestad@stortinget.no

Terje Aasland, Aps representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: terje.aasland@stortinget.no

André N. Skjelstad, Venstres representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: Andre-N.Skjelstad@stortinget.no

Torgeir Knag Fylkesnes, SVs representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: Torgeir-Knag.Fylkesnes@stortinget.no

Steinar Reiten, Krfs representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: Steinar.Reiten@stortinget.no

Morten Ørsal Johansen, FrPs representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: morten-orsal.johansen@stortinget.no

—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til næringsministeren ut:

Kjære Torbjørn Røe Isaksen,

Amazonas brenner.

Etter at Jair Bolsonaro ble president har avskogingen tiltatt
dramatisk. Dette skaper tørke og dermed mulighet for gigantiske
skogbranner. Bare i juli i år ble 2254 kvadratkilometer regnskog hogd
ned. Dette er en øking på 278 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Dette må stanse! Dersom verdenssamfunnet ikke klarer å presse
Bolsonaro-regjeringen til effektive tiltak for å hindre videre
avskoging, så er klimakampen tapt.

Norge har nå en gylden mulighet til å påvirke Brasil. Den norske
regjeringen må avstå fra videre forhandlinger om Mercosur-avtalen
inntil Brasil har påvist at de tar kampen mot avskoging på største
alvor. Tydelige krav til bevaring av Amazonas må skrives inn i en
eventuell avtale.

Dette kan du, som næringsminister, påvirke. Jeg ber deg innstendig om å
handle. Det står om planetens fremtid.

Mvh,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen