Unikt korallrev ofres for kortsiktig profitt

Kjære Folkelobbyister,

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til et oppdrettsanlegg i nærheten av et unikt korallrev ved Husevågøy i Nordfjord.

Havforskningsinstituttet og Fylkesmannen frykter at korallrevet, som de karakteriserer som unikt i nasjonal sammenheng, vil gå tapt dersom det drives oppdrettsanlegg i dette området, og Fylkesmannen har derfor trukket tilbake tillatelsen. På tross av dette har Miljødirektoratet gitt en midlertidig tillatelse til drift av anlegget mens saken behandles.

Innen saken er ferdigbehandlet kan korallrevet ha fått uopprettelige skader.

Folkelobbyens medlemmer må derfor legge press på beslutningstakere for å få dem til å handle i tråd med føre var-prinsippet.

Vi må kreve at unik natur ikke blir ofret for kortsiktig profitt!

Les mer om saken her.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde. Husk å signere.

Eller skriv din egen e-post og send til de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Cecilie Kristiansen, seksjonsleder i Miljødirektoratet, som behandler saken:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: cecilie.kristiansen@miljodir.no

Ola Elvestuen (V), Klima- og miljøminister:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: ola.elvestuen@kld.dep.no

Atle Hamar, statssekretær i Klima og miljødepartementet:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: atle.hamar@kld.dep.no

God aksjon.

Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Cecilie Kristiansen ut:

Kjære Cecilie Kristiansen,

jeg ber deg om å tilbakekalle tillatelsen som Troland fiskeoppdrett, Austevoll Melaks og Langøylaks har fått til å etablere et oppdrettsanlegg i nærheten av et korallrev ved Husevågøy i Nordfjord.

Havforskningsinstituttet og Fylkesmannen karakteriserer korallrevet som unikt i nasjonal sammenheng, og sier de frykter det vil gå tapt dersom det tillates et oppdrettsanlegg i området.

Med begrunnelse i føre var-prinsippet må denne trusselen mot et unikt naturlandskap stanses.

Vennlig hilsen,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts