Årets siste aksjon: jolehelsing til våre folkevalde.

Kjære folkelobbyistar,

Takk for innsatsen de har lagt ned for klima og miljø i haust. Til saman har vi sendt ut over 2500 e-postar til 25 ulike politikarar og statssekretærar.

Gi deg sjølv ein klapp på skuldra!

I dei to første aksjonane Amazonas brenner + oppfølging retta vi merksemd mot Noregs moglegheit til å påverke Brasil gjennom handelsavtalen Mercosur. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen nekta å bruke avtalen som pressmiddel for å stanse avskoginga i Amazonas. Etter det har tempoet i avskoginga berre auka.

Men Noreg kan framleis gjere ein forskjell! På nyåret skal Stortinget røyste over avtalen, og Folkelobbyen køyrer ein ny aksjon.

Det er ikkje berre i Brasil uerstatteleg natur vert ofra for kortsiktig profitt. I september protesterte vi mot at tyske Wintershall DEA fekk løyve til å bore etter olje ved Trænarevet.

Heldigvis viste det seg at det ikkje var olje å hente der.

Denne saka, og mange andre, viser at vi må binde politikarane våre til masta, slik at dei ikkje styrer oss på grunn. Derfor gav folkelobbyistar i starten av november si støtte til ankesaka i klimasøksmålet. Dommen kjem kanskje allereie før jol, følg med.

I tråd med Folkelobbyens prinsipp om å rose politikarar som tek gode val for klima og miljø, har vi også gitt støtte til modige motstemmer i Høgre.

I årets nest siste aksjon løfta vi fram ei lokal klimasak, der eit oppdrettsanlegg i Nordfjord kan skade unike korallar. No har saka fått nasjonale konsekvensar, og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har lova betre kartlegging av sårbare område på havbotnen.

Til årets siste aksjon:

Vi veit at folk er travle no før jol, men vi håpar likevel du set av nokre minutt til å sende ei jolehelsing til ein eller fleire folkevalde.

For vi har inga tid å miste. Vi treng ein langt meir offensiv klima- og miljøpolitikk i 2020.

Send ein eigenkomponert e-post til ein eller fleire av dei ulike klimapolitiske talspersonane på lista under:

Ole Andre Myhrvold, Sp

Åsmund Aukrust, Ap

Tina Bru, H

Gisle Meininger Saudland, Frp

Tore Storehaug, Krf

Ketil Kjenseth, V

Anna Blix, R

Lars Haltbrekken, Sv

Une Aina Bastholm, MDG

(Som vanleg er aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, så vi kan følge med på aksjonen.)

God aksjon.

Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen