Lansering: Folkelobbyen

Hei, dette er Sveinung fra Folkelobbyen.

Vi lanserer i disse dager Folkelobbyen.no, som er første steg i arbeidet med å bygge en kollektiv, distribuert pressgruppe for å fremme politisk handling i tråd med FNs bærekraftsmål 13 og Grunnlovens § 112. Lobbyvirksomhet er vanligvis reservert for de med mye penger eller store organisasjoner. Folkelobbyen fjerner barriæren og bringer lobbykraft til folket.

Vi kaller oss enkelt og greit Folkelobbyen fordi klima og miljø ikke er en særinteresse, men grunnlaget for alle andre interesser.

Se mer på folkelobbyen.no


You'll only receive email when Folkelobbyen publishes a new post

More from Folkelobbyen