I

Isak

Father of three, nerd & registered nurse (RN, MScN, CCRN). Swede. Paranoid BSD & GNU/Linux user.

I didn’t realize I was an OpenBSD user

A long read, but may be interesting... I Wanted to get into a nix OS at home, after being away for many years. Researched a short list of nix OSs. To be honest, OpenBSD was at the bottom of the list due to text install and what seemed like a limited list of ports. Tried the others. If I got an install I liked, they all failed on updates with various script errors. I can troubleshoot and fix script errors - the point is I want to spend time working on my code. I was down to my last option ...
Read post

Tentafrågor

1. Beskriv och förklara hur ditt bemötande och undersökning av en patient i 3-års åldern ser ut. Hur skiljer det sig från en patient i 8-års åldern? Jag låter barnet sitta hos en förälder eller annan vuxen som barnet känner sig trygg med. Om situationen inte är kritisk så är jag lite avvaktande innan jag får fram till barnet så att hen ska hinna vänja sig med att jag är där, eftersom att barn i denna ålder är misstänksamma mot främlingar. Jag pratar med mjuk och lugn röst för att inge lugn och ...
Read post