Gud kunne ikke se på

Fra andaktsboken “hver dag med Jesus”

Psalms 22:2

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
Hvorfor er du så langt borte
når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? (Bokmal)

Da Jesus hang der tilsmusset, gjennomtrukket av blod og nedlesset av synd, nektet Faderen å se på sin Sønn. Hvorfor? Kristus bar vær eneste ussel og skjendig handling som forderverede mennesker noen sinne hadde begått eller kom til å begå. Hans kropp og sjel var fullstendig I menneskers avskyeligheter. Han bar Adams ulydighet, Kains drapshandling, Davids ekteskapsbrudd og mordene på kristne som Saulus fra Tasrus utfordre. Han bar vær eneste synd som var begått fra historiens begynnelse og hver synd som vil bli begått inn til jorden fortæres av ild…

Aldri noen sinne I historien hadde så mye synd blitt båret på en og samme gang, og lad ble båret av Den syndfrie. Alt lå på det syndfrie, hellige gudemennesket Kristus Jesus, og det var derfor Faderen vendte seg bort fra sinn Sønns rop idet Kristus tok vår plass (se sal22v2). Gud klarte ikke å se på dette bildet. Sannelig, det var vår synd, vår ondskap, våre overtredelser, våre misgjerninger, og våre avskyeligheter som fikk Gud til å snu ansiktet bort fra den hjertekjærende scenen.

Mine notater til teksten

Hva Jesus har gitt oss I sin død på korset! Vi har så mye å takke Han for, Tenk..Gjennom Hans død på korset har vi fatt tilgivelse for ALL vår synd, både den vi vet at vi vi bevist har begått, og den vi ikke er bevist av, alt er det blitt lagt på Han, så vi kan bli vasket rene I Hans blod.

For meg har alltid korset der Jesus henger vært sterkt for meg, tenk, der hang Han for MEG, lille ubetydelige meg, jeg har så mye å takke Han for.

Så la oss da ta opp korset å gå med Han, Han som har gjort oss rene foran Gud, så vi kan stå syndfrie foran Han.

Jeg legger til noen gode bibelvers til slutt, som passer godt inn med teksten:

Isaiah 53:5

5 Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. (eBibelen – Guds Ord)

Proverbs 28:13

Den som skjuler sine overtredelser, skal det ikke gå godt, men den som bekjenner og vender seg fra dem, skal få barmhjertighet. (eBibelen – Guds Ord) “Den som tar imot Jesus I sitt hjerte”

Romans 4:25

Han som ble gitt for våre overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. (eBibelen – Guds Ord)


You'll only receive email when Leif Henning Oliversen publishes a new post

More from Leif Henning Oliversen