Andakt, Han er trofast

Red, Leif Henning

Døde vi med ham,
skal vi også leve med ham.
Holder vi ut,
skal vi også herske med ham.
Fornekter vi,
skal han fornekte oss.
Er vi troløse,
så er han trofast,
for han kan ikke fornekte seg selv.

2Tim2, 11-13

Avsnittet der han sier at Gud er trofast selv om vi er troløse har alltid vært til stor trøst for meg, for jeg har mange ganger i mitt liv følt meg troløs, eller tvilt på ting Gud har sagt til meg, mange ganger har jeg tenkt den typiske frasen "har Gud virkelig sagt", men selv om jeg har disse tanker til tider, så er Gud fremdeles trofast mot meg, Han slutter aldri å elske meg, slutter aldri å tro på meg.. Han vil alltid følge meg på livets vei.. Jeg takker Gud for at Han har et sånt hjerte for meg.

For den Herren elsker, refser han,
slik en far gjør med en sønn han har kjær.
Ord. 3.12

Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham Joh 14: 23

For Far selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Joh 16:26

Tenk det, at Gud elsker oss så høyt, ja, så høyt at han ga sin sønn for oss, for at vi kan bli frelst i Hans navn.

Dette er det som holder meg oppe i min hverdag, dette er det som gir meg liv, at Han vil alltid være med meg, i tykt og tynt så vil Han være der... Da skyler vi Han å elske Han tilbake, for det Han har gjort for oss, og stadig gjør for oss i våre liv, Han reiser oss opp når vi lider nød, Han er der når vi trenger Han, Han er der når vi priser Han, ja, Han er over oss, under oss, ved siden av oss, han går våre steg sammen med oss...

Jeseia 53: 4-5

Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig.
Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.

La oss derfor legge alt i Hans hender og la Han lede være liv, det liv Han har skapt oss for å leve, Amen.


You'll only receive email when Leif Henning Oliversen publishes a new post

More from Leif Henning Oliversen