Dagens andakt

Fra andakts boken Veien, sannheten og livet av George Johnson

Ephesians 2:10

For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på > > forhånd, for at vi skulle vandre i dem. (eBibelen – Guds Ord)

Nå heter det videre i Ordet at dette er gjerninger "som Gud på forhånd har lagt ferdige".
Men da dukker det straks opp et spørsmål som ikke alltid er like lett:

• Hvor finner jeg så de gode gjerninger som ligger ferdige for at jeg skal "gå inn i dem" eller "vandre i dem", som det står i den gamle bibeloversettelsen vår. "Vandre" betyr jo her vår livsvandel, måten vi lever på.

Ja, hvor finner vi dem?
La meg her bare nevne et livsområde hvor det sikkert er rikelig av slike gode gjerninger å gå inn i, nemlig i vårt kall. Det vil si: på den arbeidsplass, i det yrke eller den jobb vi nå befinner oss. Det var ikke minst ved reformasjonen at den ekte bibelske tanke slo igjennom på ny: og tjene Gud er først og fremst å tjene Gud i vårt kall. Ikke finne på en masse merkelige og kunstige ting av mer eller mindre "Åndelig" art, men se på arbeidet som et kall fra Gud til å ære hans navn og å tjene våre medmennesker.
Hopper vi for lett av disse gode gjerninger idag? På jobben skal en kristen ikke gjøre andre gjerninger enn de andre. Guds mening er at vi, som hans barn, skal gjøre de samme gjerninger, men på en måte som ærer hans navn.
Jeg husker enda hva en prest sa til oss da vi var gymnasiaster:

• Ingen har rett til å vente av en kristen elev at han skal være den flinkeste. Det beror på personlig utrustning og begavelse. Men derimot har de rett til å vente av ham — eller henne — at de er de flittigliste! (Den satt!)

Det samme gjelder enhver jobb. Ingen kan vente av en kristen mekaniker, en kristen ingeniør, en kristen sykepleier, eller hva yrke det nå måte være, at han — eller hun — av den grunn er den dyktigste, den mest begavede. Der er kristne — som alle andre — vidt forskjellig utrustet. Men det de skal kunne vente, er at de er de mest samvittighetsfulle, de som passer sin jobb best, ikke somler og slarver, men ser på arbeidet sitt nettopp som en tjeneste for Herren. Og er arbeidet egentlig for ham, og gjerningene — også på jobben — noe Han har lagt ferdig i oss, er det naturligvis for at vi skal gå inn i dem og utføre dem på en måte som gleder Ham!
Det er da at også overall`en blir "prestedrakt" — i bibelsk betydning!

Mine egne tanker til teksten

De tanker jeg sitter igjen med etter å lest denne teksten er at vi som kristne har et ansvar, ovenfor Gud OG mennesker å alltid strebe etter å gjøre godt, etter å vise i handling at vi tilhører og tror på Gud.

Vil og legge til at det også er viktig å huske på Gud i din hverdag og, ja.. både på jobb og i egen hverdag er det viktig å følge den vei Gud har lagt ferdig for oss, så vi som kristne kan være en velduft for verden.

Jeg har takket Gud ofte jeg for de jobber jeg har hatt, og prøvd å gjøre mitt beste (men jeg er også et menneske, som ikke alltid får det til), men med å ha Han i tanke, så kan vi få den hjelp og styrke vi trenger, både på jobb og i egen hverdag.

Så la oss da være til behag for Han, og være en velduft for andre mennesker, la oss strekke oss etter å gjøre det rette til en-vær tid.

Og husk også (vil jeg legge til) at vist du ikke alltid for det til, så vil ikke Gud være "sur" på deg, nei.. Han elsker deg UANSETT!! Bare søk Han når du føler at du ikke klarer noe, eller ikke strekker til, så VIL Han gi deg styrke.

Romans 16:25-26

25 Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskapet om Jesus > > Kristus, ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra evige tider, 26 men som > nå er kommet for dagen (Bokmal)


You'll only receive email when they publish something new.

More from Leif Henning Oliversen