Jedność

196

Żyj teraz, tutaj. Z szacunkiem dla przeszłości i rozwagą dla przyszłości.

More from In Search For Balance
All posts