Przesiadka

197

Pora przesiąść się do jakiegoś innego pociągu. Ten już nigdzie nie pojedzie.


More from In Search For Balance
All posts