Mniejsze zło

237

Często gdy podejmujemy jakąś trudną decyzję mamy do wyboru dwie, równie złe opcje.

A co, gdyby się wycofać? Powiedzieć: nie wybieram zła. Wziąć odpowiedzialność za podjęcie innej drogi ale zarazem czuć się lepiej, czyściej...

More from In Search For Balance
All posts