Cała ziemia

248

Jest tutaj. Tylko teraz. Jutro będzie inna.

Siedząc w kącie pokoju nie ujżysz jej piękna. Nie poczujesz miłości, nie będziesz się czuł spełniony.

Świat jest duży, często przerażający. Ale jeśli będziemy się go bać, to będzie on tylko gorszy.

More from In Search For Balance
All posts