Góry i doliny

249

Góra nie mogłaby być górą, gdyby nie byłoby doliny.

Dolina nie mogłaby być doliną, gdyby nie było góry.

More from In Search For Balance
All posts