Kiedy ty, kiedy ja?

278

Kiedy moje jest już twoje?

Kiedy twoje jest już moje?

A może jest nasze?


More from In Search For Balance
All posts