Korekta kursu

290

Czasami trzeba wprowadzić korektę, poprawkę do naszego kursu. Gdzieś tam sobie płynęliśmy przez pewien czas, ale teraz trzeba ten kurs poprawić. Niekoniecznie zmienić, tylko poprawić.

Lubimy nagłą zmianę. Niektórzy z nas nawet jej pożądają. Pozostawiamy tą zmianę powolną, elementarną z boku. To jest ogromne przeoczenie.

More from In Search For Balance
All posts