To jest moje pole

303

Piszę sobie tekst. O, taki sobie tekst. Temat sam wybrałem, formę i treść również. Mam, co prawda, jeden główny wymóg co do stylu tego tekstu; musi on zawierać przynajmniej jeden punkt zwrotny. 

Nagle, przestałem go pisać.

More from In Search For Balance
All posts