Konfrontacja

Trudno jest skonfrontować się z czymś, czego się boimy.Aby przestać się czegoś bać, należy się z tym skonfrontować.

More from In Search For Balance
All posts