Język

Tak się dzisiaj zastanawiałem;

czy istnieje jakiś język współpracy?

Chyba znam odpowiedź:

Język miłości, zrozumienia i wsparcia.


More from In Search For Balance
All posts