Zarządzanie problemami

Jesteśmy w tej chwili na tyle potężnym społeczeństwem, że standardy życia są bardzo wysokie.

Znaleźliśmy rozwiązanie na zdecydowaną większość problemów i utrudnień jakie nas dotykały.

Jednak nie jesteśmy w stanie stworzyć Systemu Zarządzania Wielkimi Problemami Ludzkości.

Nie wiemy, co zrobić z globalnym ociepleniem, zanieczyszczeniem środowiska, przeludnieniami.,,

Mamy jakąś wizję pierwszych kroków, ale nie mamy czegoś, na czym można polegać.

More from In Search For Balance
All posts