Skala

Skala jest bardzo ważnym pojęciem.

Dla jednej osoby miesiąc to długi okres czasu, dla innej jest to dziesięć lat.


Większość naszych umiejętności poznawczych opiera się na porównywaniu i skalowaniu rzeczy między sobą. 


Gdyby nie skala, nasz świat nigdy by się tak nie rozwinął.

More from In Search For Balance
All posts