Synteza

Cząsteczka

Jedną z rzeczy, których powinna nas uczyć szkoła jest analiza.

Coś, czym ludzkość szczyci się od dawna. Umiejętność dekompozycji, wgłębnego rozłożenia kompleksowych konstrukcji na pojedyncze cząsteczki. 

Analizujemy problemy matematyczne, wydarzenia historyczne, globalne konflikty, proces twórczy Sztaudyngera, cykl rozwojowy komara...

Często analiza jest jedyną metodą zrozumienia takich właśnie kompleksowych zagadnień. Dobrze, że analizujemy świat. Dzięki temu możemy coś się o nim dowiedzieć. 

Całość

Tylko właśnie teraz o tej całości.

Umiejętność analizy jest bezwartościowa bez umiejętności syntezy.

Nie uczymy, jak wyciągać wnioski, formułować stwierdzenia, łączyć ze sobą elementy tego świata. Nie. Jesteśmy jak bardzo stary człowiek, który jest tak skrzywiony, że naraz jest w stanie patrzeć tylko na malutki skrawek ziemi.

Jeśli nasz system edukacji będzie wychowywał każdego człowieka aby właśnie w ten sposób żył i myślał, to nigdy nic wielkiego już nie powstanie, bo każdy będzie się patrzył w swoje stopy.


More from In Search For Balance
All posts