Zdrowie

Kiedyś miałem godzinę wychowawczą w mojej szkole.

Rozmawialiśmy o wartościach.

Doszliśmy do wniosku, że najważniejszą wartością jest zdrowie.


More from In Search For Balance
All posts