Pomoc

Kiedy to, co robisz pomaga komuś jeszcze oprócz ciebie, staje się prawdziwe.

More from In Search For Balance
All posts