Siła pasji

Jaka mocna musi być pasja, aby zachęcać do czynu?

Czy to w ogóle da się zmierzyć?

More from In Search For Balance
All posts