Współpraca

Myśl 108

Razem lepiej. Razem więcej. Razem mocniej.

Czy tego chcemy, czy nie, tak jest.

Jest takie piękne zdanie:

Mocna współpraca zbudowana jest na osobistej niezależności.

Dokładnie. Aby móc mądrze i efektywnie pracować z innymi, w zespole, potrzebna jest dobrze rozwinięta i dobrze ukierunkowana niezależność, niepodległość. 

More from In Search For Balance
All posts