Plan czy pomysł?

Myśl 109

Co jest ważniejsze:

pomysł, który inspiruje, czy plan, który kieruje?


More from In Search For Balance
All posts