Efekt Motyla

171

Oj, jacy my jesteśmy skomplikowani...

Zacząłem ostatnio zwracać uwagę tak zwanemu "efektowi motyla" - zazwyczaj używa się go w kontekście geopolitycznym, socjologicznym czy ekonomicznym. Wydaje mi się, że występuje on również w nas. 

Gdy jest coś w naszym otoczeniu powodującego stres, lęk, zmartwienie, często możemy poczuć efekty tego w całkowicie innych sytuacjach. Nawet jeśli ten stresor nie jest powiązany z czymś bardzo ważnym w naszym życiu.

Taki efekt motyla, tylko, że w naszej głowie.

More from In Search For Balance
All posts