Ngồi Thiền

Bẩn thân mình gặp khó khăn đơn giản không phải vì hoàn cảnh bên ngoài, mà chính là vì cảm xúc, suy nghĩ bên trong.
Đơn giản nhất là những cảm xúc mạnh, đã khiến mình khó khăn.

Thiền giúp tạo năng lượng chánh niệm để chuyển hoá tốt những cảm xúc mạnh này, thậm chí khi nó vừa chớm nở.

Sự thấu hiểu là món quà tuyệt vời nhất mà mình có thể tặng cho mọi người xung quanh

Đức Phật nói rằng nằm sâu trong tiềm thức của chúng ta có đầy đủ các loại hạt giống: cả tích cực lẫn tiêu cực.

Avoid watering the negative seeds in you.
Ask others not to water those seeds in you.
Avoid watering the negative seeds in others.

Chợt ngộ ra được: chạy theo ý niệm kiếm tiền dễ gây mất đi động lực và ý nghĩa sống. Nhưng thay vào ý nghĩ kiếm tiền, tôi nhận ra sâu hơn đó là muốn giúp đỡ mọi người một phần nhỏ nào đó.


You'll only receive email when they publish something new.

More from Trung
All posts