T

Trung

Medical Degree | University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City | Founder of http://hibacsi.com

Ngồi Thiền

Bẩn thân mình gặp khó khăn đơn giản không phải vì hoàn cảnh bên ngoài, mà chính là vì cảm xúc, suy nghĩ bên trong. Đơn giản nhất là những cảm xúc mạnh, đã khiến mình khó khăn. Thiền giúp tạo năng lượng chánh niệm để chuyển hoá tốt những cảm xúc mạnh này, thậm chí khi nó vừa chớm nở. Sự thấu hiểu là món quà tuyệt vời nhất mà mình có thể tặng cho mọi người xung quanh Đức Phật nói rằng nằm sâu trong tiềm thức của chúng ta có đầy đủ các loại hạt giống: cả tích cực lẫn tiêu cực. Avoid watering th...
Read post

Người Vô Sự

Sự thực tập chánh niệm miên mật đừng để cho gián đoạn là bí quyết của sự thành công. 3 phiền não căn bản là: Tham (thèm khát) Sân (giận hơn) Si (hiểu lầm) Kinh lăng nghiêm tam muội: “Chỗ nào tâm ý không còn phát sinh thì chỗ ấy là giải thoát”. Tâm ý ở đây tức là những tà kiến phân biệt: đây là tôi, đây không phải là tôi, cái này là trong, cái này là ngoài, tôi không có cái này, anh có cái này,... Duy thức học gọi đây là biến kế sở chấp (Parakalpita). Có nghĩa là Kỳ thị, phân biệt, không t...
Read post

Best Quotes

Tough times call for tough men! Sự tha thứ không thể thay đổi được quá khứ. Nhưng sự tha thứ có thể thay đổi tương lai. “No doubt, no awakening." “Không nghi ngờ, không thức tỉnh.” — Buddhist proverb “When our work and life has a spiritual dimension, we're able to sustain ourselves, take care of ourselves, and avoid burning out." — Thich Nhat Hanh “When our work and life has a spiritual dimension, we're able to sustain ourselves, take care of ourselves, and avoid burning out." — Thich Nhat Han...
Read post