Al mè sgarìn

Al suu dal magg in schéna,al fiüm che al fa fracassbell vess chì insemae vardà giò là in bass,te cerca se gh’è i pesste sbrisiga sü pai sasste slarga i tò brascìnpar che te vö volà…al mè sgarìnA ta senti a mòsüla punta d’al dìdìnal mè sgarìn...te cuur con chì gambettche i par dü bachètte nisün po’ mai savèquanto summ pagaada vess al tò pa’.che al t'ha vist cresse adess che te sbrisigate ma mòla, resti in dré…al mè sgarìnA ta senti a mòsüla punta d’al dìdìnal mè sgarìnNisün al po' figürassQuanto ...
Read post

Al catacachi

Al grand d'al poro Giüstìni cüntava che l'eva un magnànvott fiöö e dò tosàncristian che i sa robava al panma al frecc i l'ha be maiaain di mür imbronzaa,che i lasava da lümagainciodaa lì, sota montagna.Da terén dumaa un tuchétte tacà là ala föja di bigattal sò caco, san e biòttcarigh - d'un bell aranz.Al catacachi l'è tacaat al mürAl catacachi l'è tacaat al mürt'ai tira a dré, chi se ne fregasenza fadiga, là in butégaAl catacachi l'è tacaat al mürAl catacachi l'è tacaat al mürpü nisün che cata i...
Read post