💯Writing Habit #100Days

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟0️⃣
🔗https://listed.to/@Listed/5202/100-day-writing-challenge
🔗https://kadavy.net/100wordwritinghabit/

🇨🇿Language: #czech

💦Kapky ze světa Kapky, magické tekuté planety

1️⃣Am-Bi-Ent: VlasoStav Husina na výpravě za Sesvačem

📆29.4.2021
VlasoStav dělal technika ve Ždímanech, dolech na čaj, mnoho let. Většinu času proseděl u vizoskopu, magického počítadla, komunikátoru a vizoru. Ve Vlasostavově době se vizoskopy používaly na všechno, od baladnictví, účetnictví přenosy utkání kuloplesku nebo třeba řízení čajolisů, které tříbily čaj ze základní natěžené suroviny. Základem vizoskopu je magicky nabitý krystal, ve kterém vznikne nebo je vtaženo vědomí skřítkovské kvality - filozofie stran tohoto fenoménu se různí. Jisté je, že druh krystalu, magické energie, doba a místo - to vše má vliv na výslednou osobnost krystalu. Když Vlasostav netrávil svůj pracovní čas s Vlhošem - svým osobním Vizoskopem (Vlhoš, než ho Vlas vykoupil, původně sloužil jako řídicí jednotka všech operací zvlhčování natěženého čaje), se kterým ve skutečnosti pobýval i většinu času mimopracovního, vyrážel opravovat, nastavovat či jinak hračkovat s vizoskopickými krystaly na výrobní plantáž nebo odesílací hangár.

📆4.5.2021
VlasoStav byl poněkud lekavé povahy a proto měl rád stálé a klidné zaměstnání, leč vyhnil a začal pokukovat po nějakém povyražení, dobrodružství, které by dalo jeho životu nový smysl(1). Vyhnil Votruba byl Vlasův blízký přítel. Po šichtě Vlas s Vyhnilem rád zašel do krčmy u Pukavce, kde se povětšinou scházeli syrovodíkoví mágové.
Syrovodík se v lidském těle mění pod tlakem magie na supravodič a zároveň funguje jako palivo. Pukavec, jak je syrovodíkový mág často přezdíván, musí umět odhadnout, má-li dost magického napětí pro stlačení všeho syrovodíku, který vdechne a poté směrovat magickou energii skrz syrovodík, který zároveň shoří jako palivo pro zvolené kouzlo. Při nedostatku napětí se může otrávit.
(2) Pukavci kouzla často chrlí z úst(3), ale některé typy transformace energie syrovodíku mohou být směrovány do léčení mágova těla nebo blesků vycházejících z konečků prstů. Důležité je odhadnout, má-li mág dostatek magického napětí pro pro zvolené zahoření (tak říkají procesu transformace v kouzlo) - při špatném odhadu kouzla pukají a při velmi špatném pukají samotní Pukavci.
V pátek k večeru se u Pukavce sešli Vlasostav, Vyhnil a Vybušil Kapusta, student syrovodíkové magie.

1.Ve Vlasově případě vlastně ani ne tak nový, ale vůbec nějaký smysl.
2.To má výhodu oproti jiným formám magie v tom, že jako palivo je používán externí zdroj a mágovi stačí pouze určitý magický potenciál, který lze v určitých případech propůjčit i osobě bez vrozeného magického nadání. Třeba za pomocí lektvarů, implantátů a dalších udělátek. Některé druhy forem života produkují syrovodík ve svých tělech přirozeně a někteří lidé využívají lektvarů a implantátů k témuž. Jiní pak podobného využívají ke snížení toxicity syrovodíku ve svých tělech.
3.Existuje i jeden velmi proslavený Syrovodíkový mág zvaný Hnědý Škubánek, který zásadně používal jiný tělesný otvor.

Dead again🗒

Maybe death is not that big deal and we all realize our true nature as Consioussnes after ilusory ego dies, same as on psychedelics (on neural level ego thought to be represented by default mode network, sort of ingrained brain patterns and it dissolves after psychedelics action). So we probably don't have to worry that much (as old people say in that famous study). Only ego fears the end and we too if we identify only with it (so what from us is the ego and what is the rest?). Or is that only that ego works with identities? Eastern teachings tells us, that ego survives after death in that way that it sets parameters for new ego and life after next birth along with our actions (karma) which are partly based on ego too, so we probably have much less free will (sort of not inherited) than we think.