💯Writing Habit #100Days

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟0️⃣
🔗https://listed.to/@Listed/5202/100-day-writing-challenge
🔗https://kadavy.net/100wordwritinghabit/

🇨🇿Language: #czech

💦Kapky ze světa Kapky, magické tekuté planety

1️⃣Am-Bi-Ent: Vlasostav Husina na výpravě za Sesvačem

📆29.4.2021
Vlasostav dělal technika ve Ždímanech, dolech na čaj, mnoho let. Většinu času proseděl u vizoskopu, magického počítadla, komunikátoru a vizoru. Ve Vlasostavově době se vizoskopy používaly na všechno, od baladnictví, účetnictví přenosy utkání kuloplesku nebo třeba řízení čajolisů, které tříbily čaj ze základní natěžené suroviny. Základem vizoskopu je magicky nabitý krystal, ve kterém vznikne nebo je vtaženo vědomí skřítkovské kvality - filozofie stran tohoto fenoménu se různí. Jisté je, že druh krystalu, magické energie, doba a místo - to vše má vliv na výslednou osobnost krystalu. Když Vlasostav netrávil svůj pracovní čas s Vlhošem - svým osobním Vizoskopem (Vlhoš, než ho Vlas vykoupil, původně sloužil jako řídicí jednotka všech operací zvlhčování natěženého čaje), se kterým ve skutečnosti pobýval i většinu času mimopracovního, vyrážel opravovat, nastavovat či jinak hračkovat s vizoskopickými krystaly na výrobní plantáž nebo odesílací hangár.

📆4.5.2021
Vlasostav byl poněkud lekavé povahy a proto měl rád stálé a klidné zaměstnání, leč vyhnil a začal pokukovat po nějakém povyražení, dobrodružství, které by dalo jeho životu nový smysl(1). Vyhnil Votruba byl Vlasův blízký přítel. Po šichtě Vlas s Vyhnilem rád zašel do krčmy u Pukavce, kde se povětšinou scházeli sirovodíkoví mágové zvaní Pukavci.(2)
V zálev, poslední den Kapkovského týdne, se k večeru, v místní krčmě u Pukavce, sešli Vlasostav, Vyhnil a Vybušil Kapusta, student sirovodíkové magie.

1.Ve Vlasově případě vlastně ani ne tak nový, ale vůbec nějaký smysl.
2.🧙‍♂️Z Nakašnikovy encyklopedie magických umění (Brambor Nakašnik, 5682 po roztátí, nakladatelství Hrot): Sirovodík se v lidském těle mění pod tlakem magie na magovodič a zároveň funguje jako palivo. Pukavec, jak je sirovodíkový mág často přezdíván, musí umět odhadnout, má-li dost magického napětí pro stlačení všeho sirovodíku, který vdechne a poté směrovat magickou energii skrz sirovodík, který zároveň shoří jako palivo pro zvolené kouzlo. Sirovodík se pod magickým tlakem mění v žilách na dlouhá magovodivá kovová vlákna, jimiž magie protéká a zároveň je spotřebovává jako palivo - k tomu je třeba si dobře rozvrhnout dynamiku kouzla, aby nebyl sirovodík spotřebován dřív než je kouzlo vysláno tam, kam má. Některé pokročilejší kombinace umožňují použít sirovodík pouze jako vodič a směrovat skrz něj jiný typ magie. Při nedostatku napětí se může kouzlící otrávit. Pukavci kouzla často chrlí z úst(2-2), ale některé typy transformace energie sirovodíku mohou být směrovány do léčení mágova těla nebo výbojů vycházejících z konečků prstů. Důležité je odhadnout, má-li mág dostatek magického napětí pro zvolené zahoření (tak říkají procesu transformace v kouzlo) - při špatném odhadu kouzla pukají a při velmi špatném pukají samotní Pukavci. Sirovodíková magie(2-3) má výhodu oproti jiným formám magie v tom, že jako palivo i vodič je používán externí zdroj a mágovi stačí pouze určitý magický potenciál, který lze v určitých případech propůjčit i osobě bez vrozeného magického nadání-třeba za pomocí lektvarů, implantátů a dalších udělátek. Některé formy života produkují sirovodík ve svých tělech přirozeně a někteří lidé využívají lektvarů a implantátů k témuž. Jiní pak podobného využívají ke snížení toxicity sirovodíku ve svých tělech. Magie Pukavců je specializovaná forma obecnější magie plazmatu, kde kouzlící může čerpat energii i přímo z vlastních zásob, má-li k tomu magický metabolismus (tkz. magolismus) a další vlastnosti. V jiné kategorizaci patří sirovodíková magie do cesty média /pomocníka oproti cestě jedů, kde se sirovodík také okrajově používá. Cestu jedů často provozují hlavně černokněžníci a spočívá především v kataylizaci, tříbení či probuzení již přítomných vlastností v čarující entitě.
2-2. Existuje i jeden velmi proslavený Sirovodíkový mág zvaný Hnědý Škubánek, který zásadně používal jiný tělesný otvor.
2.3. Neplést se sýrovodíkovými mágy provozujícími vzácnou, okrajovou a téměř zapomenutou formu magie, která jako medium využívá jistý druh plesnivého sýra. Více informací o tomto druhu čar není známo.

📆13.5.2021
Zatímco Vybušil byl studentem sirovodíkové magie, Vyhnil měl určité zkušenosti s obecnější magií plazmatu, ale byl obětí nestrukturované výuky svého děda, díky čemuž měl však v rukávu jisté špinavé triky, které člověk v učené magické akademii nepochytí. Vlasostav měl vrozené vlastnosti a nadání pro magii, svého vlastního nadání se však k smrti děsil. Všude tak tvrdil, že je v tomto směru spíše dutý, stejně jako jeho otec a že zvěsti o jeho babičce, paní Vyskoče Husinové, jsou jen povídačky. Své nadání ale skrytě (i sama před sebou) používá při práci s vizoskopickými krystaly.
Mladí pánové popíjeli pivo Čaromok, natěžené i fermentované(3) v nedalekých Zábředlicích, a probírali zvěsti o Sesvačovi.
(3)V místomezské krajině jsou pyšní na svoje plemeno fermentačních krav zvané Mezek Místní.

📆14.5.2021


You'll only receive email when they publish something new.

More from 7337
All posts