Roll with it

217

Ileż można się nad czymś zastanawiać?

Nie lepiej po prostu iść? Nawet w złym kierunku?

More from In Search For Balance
All posts