Życzenia

219

A żeby Wam tak ciepło było na sercu.

Wszystkiego co dobre, niczego co złe.


More from In Search For Balance
All posts