Czuję ludzi

220

Dość często czuję ludzi.

Czuję ich ból, ich radość.

Czuję powody.

I tak się z nimi razem cieszę, tak razem z nimi ubolewam...

More from In Search For Balance
All posts