Stado

307

Jesteśmy uznawani często za istoty stadne, grupowe. Potrzebujemy tego poczucia przynależności do grupy, to jest jasne.

Co zrobimy, jeśli nie będziemy mogli żyć w stadach? Jak się będziemy zachowywać w takiej wyjątkowej sytuacji?

Pojedyncza sarna jest bardzo łatwym celem dla drapieżnika. Sarny sa zwierzetąmi stadnymi, i dlatego "zaprojektowane" są do takiego życia. Część stada stoi na czatach, część szuka pokarmu, cześć zjada ten już znaleziony. Wszystko odbywa się w takiej pięknej harmonii.

Niemożliwym jest zachowanie pięknej harmonii samemu. Da się osiągnąć równowagę w sobie i otoczeniu nieożywionym, ale pełnia może tylko istnieć w układzie z innymi ludźmi.

Tak, jest nam teraz trudno. Tak, będzie nam trudno. Ale czy to nie jest tak, że jesteśmy na to przygotowani? Na trudności?

More from In Search For Balance
All posts