Apna Afsana - Day 93

Mera kaam hai deep,
Learning curve bhi steep

Karoon mai saath upkeep
Chaloun mai apni jeep

Ab lena hai ek leap,
Ek imaan ka leap

Chorna hai peechay defeat
Agay barhna hai, not retreat

Log mashwaray detay hain ek hazaar,
Lekin ye rasta hai mera, samajh jao ek baar

Baat be baat, aur doubts ka bahaar
Doubts chor ke ab nahi rehna lachaar

Pehnna hai mujhe naya fashion
Jo ho without such distraction

Gehrai mai jaana hai, nahi rehna ab shallow
Social media walon ko mera salaam, hello

Kya feed pe feed dikha ke milegi satisfaction?
Mujhe toh lagta hai ke it just leads to a lack of action

Dimagh bhi farigh, ab surface pe hi rehta
Phone ke saath so ke uthta hai, woh kehta

Kehta hai sach, yehi hai hakeekat
Phone mai masroof, kahan gayi life ki lazzat?

Apni kahani pe ghor karney key bajaye
Amir Liaquat ki kahani pe karna hai huu haye

Jeena hai toh sachay dil ke saath
Saaf imaan aur umeed le ke saath

Negativity se door hai ab jaana mujhe
Kyunke likhna hai apna afsana mujhe


You'll only receive email when they publish something new.

More from Nida Q Khan • ندا قاسم خان
All posts