รอบ 1
ที่จำไม่ได้ล่ะกันPK causing decreased drug effectsDrug binding in the gut: kaloin-pectin suspensions, aluminum-contaning antacids, bile acid sequestrants.alter gastric pH decreased the soluability and hense absorption of weak base such as ketoconazoleexpression of some genes resiponsible for drug elimination notable CYP3A4, ABCB1, can be markly incresed by inducing drugsinducing drugs: glutethimide, nevirapinesmoking, chronic alcohol ingestion, exposure to chlorinated insectisideInteraction with...
Read post
Coronary รวม UA/NSTEMI and STEMI
http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/n_report2_10.pdfPre-CAG labCBC, PltCoagCrElyteใครบ้างที่ต้องนึกถึง MIShock with feverarrhythmia espceially ventricular origincardiac arrestpulmonary edema CHFHT emergencyPleuritic chest pain --> pulmonary infarction (PE), TNX ได้Pitfalls and PearlsDDx: acute chest pain mimicking ACSaortic dissectionacute PESurprisingly, unstable angina and non-STEMI can both occur, even with a completely normal ECG; this makes diagnosis quite a challengeThree di...
Read post
Historic Busking
...
Read post
Stroke: Update 2018
https://mdstudent.kku.ac.th/Database/files/Clinic/Medicine/All%20about%20stroke.pdfNIHSS evaluation q 4 hr ระหว่าง admit ก็มา จาก พี่ MHAirwayGCS <= 8 need ETT + MVBreathingSpO2 >= 94 perecent (ไทยเขียน 92 จ้า?)CirculationTo Preserve cerebral perfusionIV Fluid Non-dextrose Hydration rate maintenance หลีกเลี่ยงการให้ ที่มีน้ำตาลหรือ free water เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะ สมองบวมมากขึ้นPhysiologic ControlBPHemorrhagic strokekeep SBP < 160 (or 140/90)Ischemic Strokenon-rTPA candidate keep &l...
Read post
Textbook
https://mdstudent.kku.ac.th/Database/files/Clinic/Guideline/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A3.pdfhttps://mdstudent.kku.ac.th/Database/files/Clinic/Medicine/Textbook/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B...
Read post
Idol BTS
...
Read post
ใหม่ๆ
...
Read post
[Cardio] CHF c AF c RVR
AF : Extern https://www.facebook.com/superextern/posts/1387174808248463AF CPGhttps://i.imgur.com/wJjbXid.jpghttps://i.imgur.com/Ss6f2kH.jpghttps://i.imgur.com/gYNFhCY.jpghttps://i.imgur.com/HidRp7R.jpghttps://i.imgur.com/uNcRcKC.jpghttps://i.imgur.com/iLLLZwQ.jpg **AFTreatment {extern เอามาจาก cpg Thai}> Emergency cardioversion need? : unstable tachycardia> Eradicate reversible precipitating cause if any present : DIET {Reversible cause : DIET: Drugs and alcohol, Infarction and infection (...
Read post
Work Shop At Korean ดีมากก
โหดสลัดผัก !! ...
Read post
[Review] General Systematic Approach to intoxicated patients
Ref: เรียงดีมากhttps://pdfs.semanticscholar.org/34aa/34ebd18d89fdd74f722321c0ac6a824a1753.pdfhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011502996900012https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2720377/https://ac.els-cdn.com/S2211419X11000425/1-s2.0-S2211419X11000425-main.pdf?_tid=0d391ba4-dc4f-425a-b2f8-ade78db01913&acdnat=1526574625_b7da315357fbe9f6fccac313b8107ca1http://www.apiindia.org/pdf/medicine_update_2017/mu_112.Medskl.com (since 2018) https://www.youtube.com/watch?v=0qwp...
Read post
[] ACLS Practical Tips จ้าา
ArrestRR team = rapid response teamตามญาติ  ส่งอินเทินไปคุยญาติ !!!PEA ต้องไม่เป็น 3 อันต่อไปนี้ETT fail 2 ครั้งพอ ตาม airway team เลยDefib = Asystolization จ้า แล้วรอให้ natural pacemaker ทำงานใหม่Asytolization เอาไป max เลยจ้า ต่างจาก syn DC มั้งนะCause of Hs, Ts จำง่ายๆแบบ สัมพันนธ์กัน หรือไม่ก็จำว่า เลือดHypovolemia - Hypoxia - Acidosis - Hydrogen ion, HyperK -po K, pothermia, poGly2xThrombosis, Tension, Tamponade, ToxinHandheld paddle สะดวกดี ถ้า arrest ก็เปลี่ยนเป็น defib เลยงี้Post-arrest...
Read post